มาตราการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ Covid-19

วันที่ 17 มีนาคม 2563    |    397 อ่าน

 1. ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายใส่หน้ากากผ้าอนามัยตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน

2. ให้ข้าราชการตำรวจใช้เจลแอลกฮอล์ล้างมือ

3. คอยดูแลรักษาความสะอาดสถานที่อย่างสม่ำเสมอ

4. ให้นายร้อยตำรวจเวร ประจำศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ควบคุมการตรวจวัดอุณหภูมิ

     ร่างกายข้าราชการตำรวจทุกนาย โดยใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (อินฟราเรด)  

5. ติดสติ๊กเกอร์ “ Thermo Scan Passed” บริเวณหน้าอก

6. ถ้าพบอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาให้ดำเนินการส่งไปตรวจวินิจฉัยที่ รพ.ตร. โดยทันที

7. ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่มาติดต่อ ใส่หน้าอนามัยตลอดเวลาและล้างมือด้วย เจลแอลกฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ

เขียนโดย ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง