ระยะเวลาในการขอหนังสือรับรองความประพฤติ และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นฯ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563    |    2755 อ่าน

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป กรณีที่ผู้ร้องยื่นเอกสารครบถ้วน และตรวจสอบไม่พบประวัติการกระทำความผิดหรือไม่มีพฤติการณ์ที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคง จะพิจารณาอนุมัติออกหนังสือรับรองความประพฤติให้ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ หากมีเคยมีประวัติการกระทำความผิดจะใช้ระยะเวลา 25 วันทำการ

ดาวน์โหดลเอกสารที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ

  1. คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  2. บันทึกถ้อยคำ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  3. แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้ขออนุญาต คลิกเพื่อดาวน์โหลด
เขียนโดย ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง