ข้อมูลบริการประชาชน / INFORMATION

 

แจ้งเลขพัสดุทางไปรษณีย์ / POST TRACKING

อ่าน แชร์

แจ้งเลขพัสดุทางไปรษณีย์ / POST TRACKING
แจ้งเลขพัสดุทางไปรษณีย์ / POST TRACKING
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นคำร้อง / REQUIRED DOCUMENTS

อ่าน แชร์

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นคำร้อง  /  REQUIRED DOCUMENTS
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการยื่นคำร้อง / REQUIRED DOCUMENTS
ดาวน์โหลดคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ / DOWNLOAD -APPLICATION FORM/TESTIMONY MEMORANDUM/ FINGERPRINT FORM

อ่าน แชร์

ดาวน์โหลดคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ  /  DOWNLOAD -APPLICATION FORM/TESTIMONY MEMORANDUM/ FINGERPRINT FORM
ดาวน์โหลดคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ / DOWNLOAD -APPLICATION FORM/TESTIMONY MEMORANDUM/ FINGERPRINT FORM
การดำเนินการทางไปรษณีย์กรณีผู้ยื่นคำร้องอาศัยอยู่ต่างประเทศ / FOR APPLICANT RESIDING ABOARD

อ่าน แชร์

การดำเนินการทางไปรษณีย์กรณีผู้ยื่นคำร้องอาศัยอยู่ต่างประเทศ /  FOR APPLICANT RESIDING ABOARD
การดำเนินการทางไปรษณีย์กรณีผู้ยื่นคำร้องอาศัยอยู่ต่างประเทศ / FOR APPLICANT RESIDING ABOARD
(ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติ) / EXAMPLE OF POLICE CERTIFICATE

อ่าน แชร์

(ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติ) / EXAMPLE OF POLICE CERTIFICATE
(ตัวอย่างหนังสือรับรองความประพฤติ) / EXAMPLE OF POLICE CERTIFICATE
จองคิวออนไลน์ (Queue Online) สำหรับผู้ที่ยืนคำร้องเป็นหมู่คณะ

อ่าน แชร์

จองคิวออนไลน์  (Queue Online)  สำหรับผู้ที่ยืนคำร้องเป็นหมู่คณะ
จองคิวออนไลน์ (Queue Online) สำหรับผู้ที่ยืนคำร้องเป็นหมู่คณะ
กรณีศึกษาต่อต่างประเทศ

อ่าน แชร์

กรณีศึกษาต่อต่างประเทศ
กรณีศึกษาต่อต่างประเทศ