กิจกรรมหน่วย

 

งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี

อ่าน แชร์

งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี
งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี
งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี

อ่าน แชร์

งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี
งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

อ่าน แชร์

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการ 5 ส. ตรวจสถานที่ทำงาน ฝ่ายตรวจสอบฯ

อ่าน แชร์

คณะกรรมการ 5 ส. ตรวจสถานที่ทำงาน ฝ่ายตรวจสอบฯ
คณะกรรมการ 5 ส. ตรวจสถานที่ทำงาน ฝ่ายตรวจสอบฯ
การปรับปรุงเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.

อ่าน แชร์

การปรับปรุงเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.
การปรับปรุงเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.
คณะกรรมการ จต. ตรวจ 5 ส.

อ่าน แชร์

คณะกรรมการ จต. ตรวจ 5 ส.
คณะกรรมการ จต. ตรวจ 5 ส.
งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี

อ่าน แชร์

งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี
งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี