กิจกรรมหน่วย

 

งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี

อ่าน แชร์

งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี
งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี
งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี

อ่าน แชร์

งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี
งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี
งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี

อ่าน แชร์

งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี
งานสัมนาทางวิชาการ จ.ชลบุรี
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

อ่าน แชร์

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการ จต. ตรวจ 5 ส.

อ่าน แชร์

คณะกรรมการ จต. ตรวจ 5 ส.
คณะกรรมการ จต. ตรวจ 5 ส.
การปรับปรุงเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.

อ่าน แชร์

การปรับปรุงเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.
การปรับปรุงเพื่อดำเนินการตามกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส.
คณะกรรมการ 5 ส. ตรวจสถานที่ทำงาน ฝ่ายตรวจสอบฯ

อ่าน แชร์

คณะกรรมการ 5 ส. ตรวจสถานที่ทำงาน ฝ่ายตรวจสอบฯ
คณะกรรมการ 5 ส. ตรวจสถานที่ทำงาน ฝ่ายตรวจสอบฯ