ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน

พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา

ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑)

พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ  รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒)

พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฏานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฏานนท์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓)

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)

พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔)

พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง  ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง

ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ  ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑

พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒

พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒

พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓

พล.ต.ต.ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์

ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์ ผู้บังคับการประจำ

พล.ต.ต.ปกรณ์ มณีปกรณ์

ผู้บังคับการประจำ